Team Ziektewet

Team Ziektewet (Team ZW) bestaat uit enthousiaste, toegewijde en gedreven vakmensen. De diverse specialiteiten die wij in huis hebben - samen met de ervaringen op het gebied van HR, Arbo en wetgeving - maakt dat wij met elkaar beschikken over een ideale mix van competenties. Hierdoor kunnen wij verzuimdossiers optimaal behandelen. Zowel voor werkgever als werknemer.

Op dit moment bestaat ons team uit zeven collega’s waarvan één administratieve ondersteuning en zes gecertificeerde Casemanagers met een gegarandeerde knowhow van de wet en regelgeving binnen de procesgang 1e en 2e jaar van de Ziektewet.

Wij begeleiden werknemers die ziek uit dienst gaan en waarvan de werkgever eigenrisicodrager is van de Ziektewet. Vanaf dat moment is er sprake van een ex-werknemer en een ex-werkgever. Wij hebben hoofdzakelijk contact met de ex-werknemer. Vanuit het proces is het onze taak om de ex-werknemer weer naar werk te begeleiden. Hoofdzakelijk gaat dit per telefoon en dit vergt een aantal capaciteiten zoals: luisteren, overtuigingskracht, een goede communicatieve vaardigheid, creatief denken en empathie. Maar ook schuwen wij niet om maatregelen te treffen bij blijvende weerstand en niet willen meewerken aan re-integratie. In sommige gevallen is het ook zo dat er persoonlijke gesprekken worden gevoerd. Ook ondersteunen wij bij de WIA-aanvraag. Denk aan formulier opvragen, dossier op orde hebben en samen met de ex-werknemer de WIA-aanvraag doen.

Ten behoeve van het ZW-dossier is de bedrijfsarts een belangrijke schakel en deze wordt vrijwel standaard als eerste ingezet. Met het spreekuuradvies kunnen wij verder onze strategie bepalen. Het kan zijn dat wij interventies inzetten, zoals: activeringstrajecten richting arbeidsmarkt, korte trajecten gericht op het mentale vlak, 2e spoor trajecten en andere gerichte aanvullende trajecten die maken dat een ex-werknemer op een verantwoorde wijze begeleid wordt richting een goede re-integratie op de arbeidsmarkt.

Door bijscholing, intervisies, toetsing en (onderling) overleg houden we onze kennis up-to-date en elkaar scherp. Hiermee zijn wij in staat om ook complexe dossiers optimaal te begeleiden. Kostenbewaking en schadelastbeheersing zijn hierbij sleutelwoorden.

Ons ambitieuze team is een gezonde mix qua leeftijd en ervaring, dynamisch, open en steunen elkaar wanneer gevraagd wordt. Naast de focus op het werk is er ook aandacht voor elkaar.

Meer weten?
Meer weten?

Twijfel je nog of wij iets voor elkaar kunnen betekenen of heb je nog andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op. We komen graag met jou in contact!

De Verzuimeconoom

Edisonstraat 92
7006 RE Doetinchem

recruitment@alpinagroup.com
06 – 518 860 41